Zamówienia publiczne

Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin


Gmina Miasto Szczecin

Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12, 71- 521 Szczecin

tel.: 91/4427107, fax: 914427101

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin: Szczecińskie Centrum Świadczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”                                                                w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie,Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie, Zespół Żłobków Miejskich w SzczeciniePliki do pobrania:

Wynik postępowania:

Wynik postępowania


Data publikacji: 2019/02/04


Wynik postępowania:

Wynik postępowania


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2019/02/04, odpowiedzialny/a: Magdalena Gaj, wprowadził/a: Grzegorz Twardowski, dnia: 2019/02/26 12:38:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Twardowski 2019/02/26 12:38:33 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2019/02/26 12:34:01 modyfikacja wartości
Sławomir Konarski 2019/02/12 11:47:21 modyfikacja wartości
Sławomir Konarski 2019/02/04 15:35:40 modyfikacja wartości
Sławomir Konarski 2019/02/04 15:33:37 nowa pozycja