Archiwum zamówień publicznych

Zakup i dostawa tonerów do drukarek

Wartość przetargu: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

Data publikacji: 2009/12/11


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Gmina Miasto Szczecin
Szczecińskie Centrum Świadczeń
71 – 521 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. Kadłubka 12
www.swiadczenia.szczecin.pl
 
 
Znak sprawy: SCŚ-SO/PA/340/09/09           
 
Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Zakup i dostawę tonerów do drukarek”.
 
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
 
Nazwa (firma) TORIS – EKSPRES Twarowski i Spółka s.j.
Siedziba i adres               ul. Starkiewicza 1a, 70-012 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie
z kryterium oceny ofert (cena).
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba uzyskanych punktów
(kryterium 100% cena)
2.
EUROOFFICE Sp. z o.o.
ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin
87,19 pkt
3.
EL TORO Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna
ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński
60,99 pkt
4.
TORIS – EKSPRES Twarowski i Spółka s.j.
ul. Starkiewicza 1a, 70-012 Szczecin
100,00 pkt

udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2009/12/11, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczak, wprowadził/a: Andrzej Sałaciński, dnia: 2010/08/13 11:00:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Sałaciński 2010/08/13 11:00:24 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/12/11 10:17:37 modyfikacja wartości
Paweł Adamczyk 2009/12/11 10:16:32 nowa pozycja