Zamówienia publiczne

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami we wszystkich branżach na wykonanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa Szczecińskiego Centrum Świadczeń"Ogłoszenie nr 543086-N-2018 z dnia 2018-04-11 r.

Szczecińskie Centrum Świadczeń: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami we wszystkich branżach na wykonanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 w Szczecinie” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiTreść ogłoszenia (doc)
SIWZ (doc)
Wzór umowy (doc)
Załącznik do umowy - oświadczenie o kompletności (doc)
Załącznik nr 1 (doc)
Załącznik nr 2 (doc)
Załącznik nr 3 (doc)

Załącznik koncepcja (doc)


19-04-2018

Modyfikacja do SIWZ (docx)

Program funkcjonalno - przestrzenny (PDF)

Pytania do SIWZ (docx)

 


20-04-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/06102d85-93a4-496c-8fc9-598719fc8dd7


25-04-2018

Zestawienie ofert (docx)


Data publikacji: 2018/04/11


 

15-06-2018

Wynik postępowania (docx)

  


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2018/04/11, odpowiedzialny/a: Magdalena Gaj, wprowadził/a: Sławomir Konarski, dnia: 2018/06/19 12:50:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Konarski 2018/06/19 12:50:49 modyfikacja wartości
Sławomir Konarski 2018/06/19 12:49:12 modyfikacja wartości
Sławomir Konarski 2018/06/15 11:08:58 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/06/14 15:24:25 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/06/14 15:21:00 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/06/14 15:18:39 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/06/14 15:18:11 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/06/14 15:17:10 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/06/14 15:15:25 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/06/14 15:12:35 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/06/14 15:12:11 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/04/25 14:18:09 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/04/25 14:14:55 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/04/20 09:40:56 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/04/19 13:19:13 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/04/19 13:14:35 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/04/12 13:35:54 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/04/12 13:34:26 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/04/11 15:36:47 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/04/11 15:33:49 nowa pozycja