przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń

Szczecińskie Centrum Świadczeń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
 • Wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, zostały wykonane w kilku komórkach organizacyjnych co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
 • Na stronie nie wszystkie elementy HTML posiadają nagłówki, które są odczytywane przez czytniki.
 • Niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej.

Wyłączenia

 • Część plików umieszczona została przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Oskar Gniewosz.
 • E-mail: ogniewosz@scs-szczecin.pl
 • Telefon: 790 751 141

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń
 • Adres: ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
 • E-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl
 • Telefon: 91 4427 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Budynek Szczecińskiego Centrum Świadczeń, adres: ul. Kadłubka 12, Szczecin: 

 1. Do budynku prowadzą cztery wejścia, przy czym dwa z nich są czynne.
 2. Przy obu wejściach do budynku znajdują się podjazdy, w tym jeden wyposażony w poręcze.
 3. Parking Szczecińskiego Centrum Świadczeń posiada wyznaczone jedno miejsce dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Praca jest zorganizowana tak, aby załatwić sprawę na parterze budynku w Biurze Obsługi Interesantów.
 5. W Biurze Obsługi Interesantów wszystkie stanowiska posiadają tak umieszczone blaty aby umożliwić załatwienie spraw osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich . W przypadku, gdy nie jest możliwym załatwienie sprawy w Biurze Obsługi Interesantów, pracownik telefonicznie wzywa osobę do załatwienia sprawy.
 6. Przy Biurze Obsługi Interesantów znajdują się miejsca do siedzenia.
 7. Na parterze budynku obok Biura Obsługi Interesantów znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
 8. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 9. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online.

II. Budynek Szczecińskiego Centrum Świadczeń, adres: ul. Klonowica 1A, Szczecin: 

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście. Od parteru prowadzą schody. Droga do budynku oznaczona jest tablicą informacyjną.
 2. W budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz windy
 3. Budynek nie jest dostosowany do obsługi interesantów, a praca w nim odbywa się na parterze oraz pierwszym piętrze.
 4. Przy budynku brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 6. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online.

III. Budynek Szczecińskiego Centrum Świadczeń, adres: ul. Rydla 39-40, Szczecin: 

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w podjazd oraz poręcze.
 2. Przy budynku brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 3. W budynku obok Biura Obsługi Interesantów znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym.
 5. Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online.
udostępnił:
Szczecińskie Centrum Świadczeń
wytworzono:
2021/03/29
odpowiedzialny/a:
Artur Jakimiuk
wprowadził/a:
Oskar Gniewosz
dnia:
2024/04/04 09:27:33
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Oskar Gniewosz 2024/04/04 09:27:33 nowa pozycja
Oskar Gniewosz 2024/04/04 09:26:46 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2021/03/30 08:33:11 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2021/03/29 15:22:08 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2021/03/29 11:45:40 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2021/03/29 11:45:10 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2021/03/29 11:22:47 nowa pozycja