BIP Szczecińskiego Centrum Świadczeń


Informacja w sprawie terminów procesowych.

Informujemy, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz.. 875).

Zgodnie z przepisami art. 46 pkt. 20 i art. 68 cyt. ustawy, wszelkie terminy w wynikające m. in. z przepisów prawa administracyjnego i sądowo administracyjnego w tym także terminy procesowe i sądowe obowiązujące w postępowaniach prowadzonych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie, o których mowa w art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz. U. poz. 374, 567,568,695), których bieg nie rozpoczął się albo uległ zawieszeniu, rozpoczynają bieg albo biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. to jest od dnia 23 maja 2020r.

Wobec powyższego informujemy, że zawarte w doręczonych decyzjach, (postanowieniach, wezwaniach, zawiadomieniach) pouczenia, że terminy uległy wstrzymaniu lub zawieszeniu do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stały się nieaktualne.

UWAGA
Terminy rozpoczynają swój bieg albo biegną dalej od dnia 23 maja 2020 r

 

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. 91 4427-100, faks 91 4427-101
NIP: 8513082639 

E-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 ( Biuro obsługi interesantów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 )

 

FILIA
ul. Klonowica 1A, 71-241 Szczecin

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

FILIA - PRAWOBRZEŻE
ul. Rydla 39-40 (filia Urzędu Miasta Szczecin), 70-783 Szczecin
tel./fax 091 4472572

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2009/06/01, odpowiedzialny/a: Ilona Rydz, wprowadził/a: Artur Jakimiuk, dnia: 2021/03/29 10:54:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Artur Jakimiuk 2021/03/29 10:54:55 modyfikacja wartości
Artur Jakimiuk 2021/03/29 10:54:05 modyfikacja wartości
Artur Jakimiuk 2021/03/29 10:52:05 modyfikacja wartości
Sławomir Konarski 2020/06/01 08:39:59 modyfikacja wartości
Artur Jakimiuk 2020/05/25 23:58:08 modyfikacja wartości
Artur Jakimiuk 2020/05/25 23:57:12 modyfikacja wartości
Sławomir Konarski 2019/05/10 08:49:04 modyfikacja wartości
Sławomir Konarski 2019/05/09 13:13:33 modyfikacja wartości
Sławomir Konarski 2019/05/09 13:12:37 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2018/01/19 11:59:03 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2017/10/24 14:11:11 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2017/03/13 12:54:16 modyfikacja wartości
Tomasz Sych 2017/03/01 12:39:05 modyfikacja wartości
Tomasz Sych 2016/11/23 08:30:52 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2016/11/02 11:17:04 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2016/11/02 11:14:27 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2014/01/02 08:58:25 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2012/05/22 10:40:09 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2012/02/02 14:17:20 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/10/10 09:21:28 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/10/06 11:00:17 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/10/06 10:59:57 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/06/20 13:45:23 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2011/06/20 13:19:18 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2010/11/02 12:07:40 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/08/13 11:13:31 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/08/13 11:13:01 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2010/06/24 15:40:54 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/06/01 09:42:31 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/06/01 08:44:35 modyfikacja wartości
Łukasz Strzyżowski 2010/04/19 15:15:29 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/04/13 11:35:16 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:45:18 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:44:31 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:43:53 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:43:01 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:42:30 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:41:39 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:39:09 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 08:29:26 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 08:27:48 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 08:23:05 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2009/06/03 15:22:35 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2009/06/01 14:34:25 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2009/06/01 12:48:59 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2009/06/01 12:46:53 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2009/06/01 11:07:05 modyfikacja wartości
Andrzej Sałaciński 2009/06/01 10:54:22 nowa pozycja