BIP Szczecińskiego Centrum Świadczeń


 

Informacja w sprawie terminów procesowych.

Informujemy, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz.. 875).

Zgodnie z przepisami art. 46 pkt. 20 i art. 68 cyt. ustawy, wszelkie terminy w wynikające m. in. z przepisów prawa administracyjnego i sądowo administracyjnego w tym także terminy procesowe i sądowe obowiązujące w postępowaniach prowadzonych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie, o których mowa w art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz. U. poz. 374, 567,568,695), których bieg nie rozpoczął się albo uległ zawieszeniu, rozpoczynają bieg albo biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. to jest od dnia 23 maja 2020r.

Wobec powyższego informujemy, że zawarte w doręczonych decyzjach, (postanowieniach, wezwaniach, zawiadomieniach) pouczenia, że terminy uległy wstrzymaniu lub zawieszeniu do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stały się nieaktualne.

UWAGA
Terminy rozpoczynają swój bieg albo biegną dalej od dnia 23 maja 2020 r

 

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. 91 4427-100, faks 91 4427-101
NIP: 8513082639 

E-mail: sekretariat.scs@swiadczenia.home.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 ( Biuro obsługi interesantów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 16:00 )

 

FILIA
ul. Klonowica 1A, 71-241 Szczecin

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 16:00

 

FILIA - PRAWOBRZEŻE
ul. Rydla 39-40 (filia Urzędu Miasta Szczecin), 70-783 Szczecin
tel./fax 091 4472572

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

 


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2009/06/01, odpowiedzialny/a: Sławomir Konarski, wprowadził/a: Sławomir Konarski, dnia: 2020/06/01 08:39:59
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Konarski  2020/06/01 08:39:59  modyfikacja wartości 
Artur Jakimiuk  2020/05/25 23:58:08  modyfikacja wartości 
Artur Jakimiuk  2020/05/25 23:57:12  modyfikacja wartości 
Sławomir Konarski  2019/05/10 08:49:04  modyfikacja wartości 
Sławomir Konarski  2019/05/09 13:13:33  modyfikacja wartości 
Sławomir Konarski  2019/05/09 13:12:37  modyfikacja wartości 
Grzegorz Twardowski  2018/01/19 11:59:03  modyfikacja wartości 
Grzegorz Twardowski  2017/10/24 14:11:11  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2017/03/13 12:54:16  modyfikacja wartości 
Tomasz Sych  2017/03/01 12:39:05  modyfikacja wartości 
Tomasz Sych  2016/11/23 08:30:52  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2016/11/02 11:17:04  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2016/11/02 11:14:27  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2014/01/02 08:58:25  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2012/05/22 10:40:09  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2012/02/02 14:17:20  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2011/10/10 09:21:28  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2011/10/06 11:00:17  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2011/10/06 10:59:57  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2011/06/20 13:45:23  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2011/06/20 13:19:18  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2010/11/02 12:07:40  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/08/13 11:13:31  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/08/13 11:13:01  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2010/06/24 15:40:54  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/06/01 09:42:31  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/06/01 08:44:35  modyfikacja wartości 
Łukasz Strzyżowski  2010/04/19 15:15:29  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/04/13 11:35:16  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/04/12 14:45:18  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/04/12 14:44:31  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/04/12 14:43:53  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/04/12 14:43:01  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/04/12 14:42:30  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/04/12 14:41:39  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/04/12 14:39:09  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/04/12 08:29:26  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/04/12 08:27:48  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2010/04/12 08:23:05  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/06/03 15:22:35  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/06/01 14:34:25  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/06/01 12:48:59  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/06/01 12:46:53  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/06/01 11:07:05  modyfikacja wartości 
Andrzej Sałaciński  2009/06/01 10:54:22  nowa pozycja