Zamówienia publiczne

Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin


Gmina Miasto Szczecin

Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12, 71- 521 Szczecin

tel.: 91/4427107, fax: 914427101

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin: Szczecińskie Centrum Świadczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”                                                                w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie,Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie, Zespół Żłobków Miejskich w SzczeciniePliki do pobrania:

Wynik postępowania:

Wynik postępowania


Data publikacji: 2019/02/04


Wynik postępowania:

Wynik postępowania


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2019/02/04, odpowiedzialny/a: Magdalena Gaj, wprowadził/a: Grzegorz Twardowski, dnia: 2019/02/26 12:38:33
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Twardowski  2019/02/26 12:38:33  modyfikacja wartości 
Grzegorz Twardowski  2019/02/26 12:34:01  modyfikacja wartości 
Sławomir Konarski  2019/02/12 11:47:21  modyfikacja wartości 
Sławomir Konarski  2019/02/04 15:35:40  modyfikacja wartości 
Sławomir Konarski  2019/02/04 15:33:37  nowa pozycja