przejdź do treści

Usługi społeczne

Tytuł:Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w okresie 01.11.2017 r. – 31.12.2017 r.

Oznaczenie postępowania: SCŚ-SO.331.03.2017.MG


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w okresie 01.11.2017 r. – 31.12.2017 r.

 

Treść ogłoszenia

Treść ogłoszenia (PDF)


Pytania do ogłoszenia 11.10.2017

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia


Informacje z otwarcia ofert

Otwarcie ofertZałącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 (PDF)


Data publikacji:2017/10/04

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

tel.: 91 44 27  100, faks: 91 44 27 101

     Szczecin, 03.11.2017 r.

Zn. spr. SCŚ-SO.331.03.2017.MG

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w okresie 01.11.2017 r. – 31.12.2017 r.”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zawarł umowę z Wykonawcą

Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich
00-940 Warszawa


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych