przejdź do treści

Kierownictwo


 

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Kudelski Jacek

Dyrektor

4427-100

26

Felsztyńska Ilona

Zastępca Dyrektora

4427-100

24

Sadowska-Panek Sylwia

Główny Księgowy

4427-102

27

Żylińska –Bider Małgorzata

Zastępca Głównego Księgowego

4427-105

18

Piecuch Dorota

Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

4427-121

12a

Chechelska Katarzyna

Kierownik Referatu Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

4427-154

Klonowica
1A

Śmiałek Robert

Kierownik Referatu Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji

4427-128

21a

Abramowska Iwona

Zastępca Kierownika ds. alimentacyjnych

4427-125

10

Haraburda Jolanta

Kierownik Biura Obsługi Interesanta

4427-120

12b

Sandej Małgorzata

Kierownik Referatu Koordynacji i Nienależnych Świadczeń

4427-144

Klonowica
1A

Kawecka Izabela

Kierownik Referatu Świadczeń Wychowawczych

4472-571

107

Filia ul. Kaszubska 30

Lipińska Karolina

Zastępca Kierownika ds. programów wychowawczych

4472-576

106

Filia ul. Kaszubska 30

 

Koordynatorzy

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Stelmach Kamila

Koordynator stanowisk ds. kadr i płac

3077-171

30


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem