przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

BIP Szczecińskiego Centrum Świadczeń

Informacja w sprawie terminów procesowych.

Informujemy, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz.. 875).

Zgodnie z przepisami art. 46 pkt. 20 i art. 68 cyt. ustawy, wszelkie terminy w wynikające m. in. z przepisów prawa administracyjnego i sądowo administracyjnego w tym także terminy procesowe i sądowe obowiązujące w postępowaniach prowadzonych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie, o których mowa w art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz. U. poz. 374, 567,568,695), których bieg nie rozpoczął się albo uległ zawieszeniu, rozpoczynają bieg albo biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. to jest od dnia 23 maja 2020r.

Wobec powyższego informujemy, że zawarte w doręczonych decyzjach, (postanowieniach, wezwaniach, zawiadomieniach) pouczenia, że terminy uległy wstrzymaniu lub zawieszeniu do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stały się nieaktualne.

UWAGA
Terminy rozpoczynają swój bieg albo biegną dalej od dnia 23 maja 2020 r

 

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Kontakt online - adresy mailowe »

Szczegółowych informacji dot. świadczeń uzyskać można pod następującym numerem telefonu:
91 44 27 124 (BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW)

 


SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. 91 442 7124 (BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW),
tel. 91 442 7100 (SEKRETARIAT).
NIP: 8513082639; Regon: 320639361
 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
(Biuro Obsługi Interesantów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 16:00 ) 
 
 
FILIA
REFERAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH
REFERAT KOORDYNACJI I NIENALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ
REFERAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
ul. Klonowica 1A, 71-241 Szczecin
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
 
 
 
CENTRUM INICJATYW RODZINNYCH
[strona www] »

 

udostępnił:
Szczecińskie Centrum Świadczeń
wytworzono:
2009/06/01
odpowiedzialny/a:
Ilona Rydz
wprowadził/a:
Grzegorz Twardowski
dnia:
2023/07/10 13:43:04
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Twardowski 2023/07/10 13:43:04 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2023/07/10 13:40:27 aktualizacja
Artur Jakimiuk 2023/01/30 14:28:20 aktualizacja
Artur Jakimiuk 2021/09/20 13:20:34 aktualizacja
Artur Jakimiuk 2021/03/29 10:54:55 aktualizacja
Artur Jakimiuk 2021/03/29 10:54:05 aktualizacja
Artur Jakimiuk 2021/03/29 10:52:05 aktualizacja
Sławomir Konarski 2020/06/01 08:39:59 aktualizacja
Artur Jakimiuk 2020/05/25 23:58:08 aktualizacja
Artur Jakimiuk 2020/05/25 23:57:12 aktualizacja
Sławomir Konarski 2019/05/10 08:49:04 aktualizacja
Sławomir Konarski 2019/05/09 13:13:33 aktualizacja
Sławomir Konarski 2019/05/09 13:12:37 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2018/01/19 11:59:03 aktualizacja
Grzegorz Twardowski 2017/10/24 14:11:11 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2017/03/13 12:54:16 aktualizacja
Tomasz Sych 2017/03/01 12:39:05 aktualizacja
Tomasz Sych 2016/11/23 08:30:52 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2016/11/02 11:17:04 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2016/11/02 11:14:27 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2014/01/02 08:58:25 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2012/05/22 10:40:09 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2012/02/02 14:17:20 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2011/10/10 09:21:28 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2011/10/06 11:00:17 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2011/10/06 10:59:57 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2011/06/20 13:45:23 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2011/06/20 13:19:18 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2010/11/02 12:07:40 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/08/13 11:13:31 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/08/13 11:13:01 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2010/06/24 15:40:54 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/06/01 09:42:31 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/06/01 08:44:35 aktualizacja
Łukasz Strzyżowski 2010/04/19 15:15:29 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/04/13 11:35:16 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:45:18 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:44:31 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:43:53 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:43:01 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:42:30 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:41:39 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 14:39:09 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 08:29:26 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 08:27:48 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2010/04/12 08:23:05 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2009/06/03 15:22:35 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2009/06/01 14:34:25 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2009/06/01 12:48:59 aktualizacja
Andrzej Sałaciński 2009/06/01 12:46:53 aktualizacja