przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2024 roku 2023/11/27
Usługa utrzymania czystości w budynku i lokalach Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2024 roku 2023/11/24
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2023 roku z podziałem na części. 2022/11/18
Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez SCŚ 2022 r. 2021/12/17
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby SCŚ 2022 2021/12/02
Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w 2022 r. 2021/11/26
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby SCŚ w 2022r 2021/11/16
Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin 2019/02/04
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami we wszystkich branżach na wykonanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa Szczecińskiego Centrum Świadczeń" 2018/04/11
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku SCŚ ul. Kadłubka 12 w Szczecinie, wymiana istniejących nawierzchni oraz utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 5/3 i 50/dr, obręb 3009 2016/08/24
Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie w 2016 roku 2015/11/24
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin w 2016 roku 2015/11/24
Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2016 roku 2015/11/17
Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń 2015/07/07
Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w punktach na terenie Miasta Szczecin 2015/06/17