przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Plan zamówień publicznych

Szczecińskie Centrum Świadczeń


 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

[Pobierz] [dodane: 19.01.2024] Plan zamówień publicznych na 2024 rok >>


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

[Pobierz] [dodane: 19.10.2023] Plan zamówień publicznych na 2023 rok >>


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

[Pobierz] [dodane: 17.11.2022] Plan zamówień publicznych na 2022 rok >>


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

[Pobierz] [dodane: 22.06.2021] Plan zamówień publicznych na 2021 rok >>


Szczecin, 28.10.2020 r.

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp.

Przedmiot zamówienia

 Orientacyjna  wartość zamówienia

Termin wszczęcia  postępowania

Przewidywany tryb lub procedura

Rodzaj zamówienia

1.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2021 roku

475 947,00 zł

IV kwartał 2020

zgodnie z art. 138o Pzp

usługi

2.

Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń  w Szczecinie w 2021roku

69 360,00 zł

IV kwartał 2020

zgodnie z art. 138o Pzp

usługi

 


Szczecin, 31.05.2019 r.

Działając zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) proszę o akceptację planów postępowań o udzielenie zamówienia, jakie Szczecińskie Centrum Świadczeń zamierza przeprowadzić w bieżącym roku finansowym.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp.

Przedmiot zamówienia

 Orientacyjna  wartość zamówienia

Termin wszczęcia  postępowania

Przewidywany tryb lub procedura

Rodzaj zamówienia

1.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2020 roku

364 563,00 zł

IV kwartał 2019

zgodnie z art. 138o Pzp

usługi

2.

Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń  w Szczecinie w 2020 roku

65 000,00 zł

IV kwartał 2019

zgodnie z art. 138o Pzp

usługi

 


Szczecin, 31.01.2019 r.

Działając zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), proszę o akceptację planów postępowań o udzielenie zamówienia, jakie Szczecińskie Centrum Świadczeń zamierza przeprowadzić w bieżącym roku finansowym. 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp.

Przedmiot zamówienia

 Orientacyjna  wartość zamówienia (netto)

Termin wszczęcia  postępowania

Przewidywany tryb lub procedura

Rodzaj zamówienia

1.

Zakup i dostawa artykułów biurowych (papieru) na 2019 rok dla jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin

95.012,50 PLN

I kwartał 2019r.

zgodnie z art. 39 Pzp

dostawy

 


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Lp.

Przedmiot zamówienia

 Orientacyjna  wartość zamówienia

Termin wszczęcia  postępowania

Przewidywany tryb lub procedura

Rodzaj

zamówienia

1.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w okresie 01.11.2018-31.12.2018

90 645,00 zł 

III/IV kwartał 2018

zgodnie z art. 138o Pzp

usługi

2.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2019 roku

502 000,00

IV kwartał 2018

zgodnie z art. 138o Pzp

usługi

3.

Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń  w Szczecinie w 2019 roku

65 000,00 

IV kwartał 2018

zgodnie z art. 138o Pzp

usługi

 


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Lp.

Przedmiot zamówienia

Orientacyjna  wartość zamówienia

Termin wszczęcia  postępowania

Przewidywany tryb lub procedura

Rodzaj zamówienia

1.

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz 
z kosztorysami we wszystkich branżach na wykonanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 w Szczecinie” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

300.000,00 PLN

II kwartał 2018 r.

zgodnie z art. 39 Pzp

usługi

 


Plan zamówień publicznych na 2017 rok

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Lp.

Przedmiot zamówienia

 Orientacyjna  wartość zamówienia

Termin wszczęcia  postępowania

Przewidywany tryb lub procedura

Rodzaj zamówienia

1.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2018 roku

417.500,00 PLN 

IV kwartał 2017r.

zgodnie z art. 138 o Pzp

usługi

2.

Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń  w Szczecinie w 2018 roku

 67.000,00 PLN

IV kwartał 2017r.

zgodnie z art. 138 o Pzp

usługi

udostępnił:
Szczecińskie Centrum Świadczeń
wytworzono:
2020/10/28
odpowiedzialny/a:
Anna Bielawa
wprowadził/a:
Artur Jakimiuk
dnia:
2024/01/19 14:26:27
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Artur Jakimiuk 2024/01/19 14:26:27 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2024/01/19 14:25:20 nowa pozycja
Grzegorz Twardowski 2023/10/19 13:36:25 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2022/11/17 15:33:40 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2022/11/17 15:33:25 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2022/11/17 15:30:45 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2021/06/22 14:26:38 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2021/06/22 14:25:20 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2021/06/22 14:21:34 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2021/06/22 14:19:59 nowa pozycja
Artur Jakimiuk 2021/06/22 14:19:25 nowa pozycja
Sławomir Konarski 2020/10/28 13:25:23 nowa pozycja
Sławomir Konarski 2020/10/28 13:25:03 nowa pozycja
Sławomir Konarski 2019/05/31 14:48:27 nowa pozycja
Sławomir Konarski 2019/05/31 14:47:57 nowa pozycja
Sławomir Konarski 2019/05/31 14:47:00 nowa pozycja
Sławomir Konarski 2019/02/04 11:38:45 nowa pozycja
Sławomir Konarski 2019/02/04 11:36:51 nowa pozycja
Grzegorz Twardowski 2018/06/08 11:11:36 nowa pozycja
Grzegorz Twardowski 2018/03/28 11:24:34 nowa pozycja
Grzegorz Twardowski 2018/03/28 11:19:41 nowa pozycja
Grzegorz Twardowski 2018/03/28 11:18:55 nowa pozycja
Grzegorz Twardowski 2018/03/28 11:17:35 nowa pozycja
Grzegorz Twardowski 2017/06/14 08:45:54 nowa pozycja
Grzegorz Twardowski 2017/06/14 08:36:58 nowa pozycja