Usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w okresie 01.11.2017 r. – 31.12.2017 r.


Oznaczenie postępowania: SCŚ-SO.331.03.2017.MG


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w okresie 01.11.2017 r. – 31.12.2017 r.

 

Treść ogłoszenia

Treść ogłoszenia (PDF)


Pytania do ogłoszenia 11.10.2017

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia


Informacje z otwarcia ofert

Otwarcie ofertZałącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 (PDF)


Data publikacji: 2017/10/04


SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

tel.: 91 44 27  100, faks: 91 44 27 101

     Szczecin, 03.11.2017 r.

Zn. spr. SCŚ-SO.331.03.2017.MG

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dot. zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w okresie 01.11.2017 r. – 31.12.2017 r.”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zawarł umowę z Wykonawcą

Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich
00-940 Warszawa


udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2017/10/04, odpowiedzialny/a: Magdalena Gaj, wprowadził/a: Andrzej Sałaciński, dnia: 2017/11/03 09:41:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Sałaciński 2017/11/03 09:41:12 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2017/10/16 09:01:47 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2017/10/11 15:02:30 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2017/10/04 13:35:36 nowa pozycja